Ik wens mijn financieringscontract vroegtijdig af te kopen. Kan dit?

Dit kan op elk moment. Voor een gedetailleerde berekening volstaat het als u ons een mail stuurt via beheer@vanbredacarfinance.com. Vermeld uw contractnummer en wij bezorgen u snel de juiste berekening.

Ik wens dat de betalingen via een ander rekeningnummer gebeuren. Wat moet ik doen?

Het volstaat dat u ons hiervoor een mail stuurt via beheer@vanbredacarfinance.com. U kan ons ook telefonisch verwittigen op het nummer 03 217 60 47. Wij bezorgen u dan een nieuw mandaat voor de Europese domiciliering. U vult dit aan met uw nieuwe rekeningnummer en bezorgt het getekend aan ons terug.

Ik heb een fiscaal attest of een attest volledige terugbetaling nodig.

Dit kan op eenvoudig verzoek. Het volstaat ons via beheer@vanbredacarfinance.com een mail te sturen met uw contractnummer en wij bezorgen u de nodige documenten.

Ik ben verhuisd. Wat moet ik doen?

Het volstaat om ons via beheer@vanbredacarfinance.com een mail te sturen met uw nieuwe adresgegevens. Wij zorgen voor de nodige aanpassingen in onze bestanden.

Mijn wagen is totaal verlies. Wat moet ik doen?

We ontvangen graag volgende gegevens van u via beheer@vanbredacarfinance.com

  • Datum ongeval
  • Gegevens van uw verzekeringsmaatschappij (naam + polisnummer / schadenummer)
  • Nummerplaat van uw wagen
  • Een kopie van het expertiseverslag (enkel bij schadegeval)
  • Kopie van het proces-verbaal (enkel bij diefstal)

Van zodra we deze documenten ontvangen, maken we een afrekening en nemen we contact op met uw verzekeringsmaatschappij voor de verdere afhandeling van het schadegeval.

Ik wens de aankoopoptie van mijn leasingcontract te lichten. Wat moet ik doen?

Indien u als leasingnemer zelf de aankoopoptie wenst te lichten, hoeft u niets te doen. Wij bezorgen u automatisch een verkoopfactuur voor de contractueel bepaalde restwaarde. Deze factuur dient u te betalen 1 maand na uw laatste huurfactuur. 

Indien we de restwaarde moeten factureren aan een derde partij (bijv. privépersoon, andere vennootschap, garage, …) dient u ons hierover per mail op de hoogte te brengen via beheer@vanbredacarfinance.com. Wij bezorgen u dan een verbreekbrief. U dient die aan te vullen met de kilometerstand en de gegevens van de koper, waarna u deze dient te ondertekenen. Van zodra we deze brief en de betaling van de koper ontvangen, kunnen we een verkoopfactuur opmaken.

Ik wens mijn leasingcontract over te zetten naar een andere vennootschap. Kan dit?

Dit is mogelijk, onder voorbehoud van goedkeuring door het kredietcomité. We ontvangen graag de volgende gegevens via beheer@vanbredacarfinance.com om deze aanvraag te onderzoeken: 

  • Naam + adres + BTW-nummer van de nieuwe firma
  • GSM-nummer van de zaakvoerder
  • Recto verso kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder van de nieuwe firma

Zodra we deze gegevens ontvangen, starten we een kredietonderzoek. Als ons kredietcomité akkoord gaat, bezorgen we u de nodige documenten ter ondertekening. De hieraan verbonden dossierkosten bedragen 200,00 EUR + BTW en worden gefactureerd aan de nieuwe partij.