Disclaimer, privacy & informatieplicht

1.   Discreet en correct

Van Breda Car Finance geniet een onberispelijke reputatie en wenst deze te bestendigen. Permanente aandacht voor integriteit en discretie vormt de rode draad in al onze activiteiten. Wij hanteren hoge standaarden i.v.m. juridisch en fiscaal correct handelen.

2.   Vanbredacarfinance.com

De informatie die Van Breda Car Finance via deze website verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgisch recht. Wij stellen alles in het werk om u correcte informatie en een onberispelijke service te bieden. Als gebruiker van deze website dient u zich er echter van bewust te zijn dat wij de veiligheid van de informatie niet kunnen waarborgen. Onze aansprakelijkheid voor enige schade door de raadpleging of het gebruik van gegevens op deze website kan enkel worden ingeroepen in het geval van opzet of een grove fout van onze bank.

3.   E-mail

E-mailberichten en hun bijlagen kunnen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens bevatten. Wij sturen ze daarom uitsluitend naar adressen die u ons zelf hebt bezorgd en die wij met de grootste zorg beheren.

Onze berichten zijn uitsluitend gericht aan de bestemmeling. Indien een bericht niet voor u persoonlijk bestemd is, is elke vorm van bekendmaking, verspreiding of andere communicatie strikt verboden. Krijgt u toch een bericht per vergissing toegestuurd? Gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender en deze e-mail te verwijderen.

Wij doen al het mogelijke om de veiligheid en de discretie van onze berichten te bewaken. Zodra het verzonden is, kan echter niemand de veiligheid van een e-mailbericht 100% garanderen. De bank is als verzender daarom niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen die kunnen ontstaan tijdens de verzending. U kan ons op elk moment een kopie op papier vragen indien u de juistheid van een bericht wil verifiëren.

4.   Copyrights

© De auteursrechten van de teksten en foto’s op deze website zijn beschermd. Behalve voor uw persoonlijk gebruik mag u geen teksten verveelvoudigen of openbaar maken d.m.v. druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder toestemming van de uitgever.

5.   Privacy

Voor meer informatie over de bescherming van uw privacy verwijzen wij u graag door naar de privacyverklaring.

Als bank zijn we verplicht om aan volgende kredietcentrales gegevens te bezorgen:


Van Breda Car Finance, een divisie van Bank J.Van Breda & C° nv
Ledeganckkaai 7
2000 Antwerpen
info@vanbredacarfinance.com
Tel. : 03 245 78 00

FSMA 014377 A
BTW BE 0404 055 577