Veelgestelde vragen

Een antwoord op de meest gestelde vragen

Ik wens mijn financieringscontract vroegtijdig af te kopen. Kan dit?

Dit kan op elk moment. Voor een gedetailleerde berekening volstaat het als u ons een mail stuurt via beheer@vanbredacarfinance.com. Vermeld uw contractnummer en wij bezorgen u snel de juiste berekening.


Ik wens dat de betalingen via een ander rekeningnummer gebeuren. Wat moet ik doen?

Het volstaat dat u ons hiervoor een mail stuurt via beheer@vanbredacarfinance.com. Wij bezorgen u dan een nieuw mandaat voor de Europese domiciliering. U vult dit aan met uw nieuwe rekeningnummer en bezorgt het getekend aan ons terug per mail of per post.


Ik heb een fiscaal attest of een attest van volledige terugbetaling nodig.

Het volstaat als u daarvoor een mail stuurt naar beheer@vanbredacarfinance.com met vermelding van uw contractnummer, hierna kunnen we u de nodige documenten bezorgen.


Ik ben verhuisd. Wat moet ik doen?

Het volstaat als u daarvoor een mail stuurt naar beheer@vanbredacarfinance.com met vermelding van uw contractnummer en uw nieuw adres.


Mijn voertuig is totaal verlies verklaard. Wat moet ik doen?

Als uw auto totaal verlies is, kunt u ons de volgende informatie per mail sturen naar beheer@vanbredacarfinance.com :

  • Datum van het ongeval
  • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij (naam + polisnummer/ schadenummer)
  • Nummerplaat van uw voertuig
  • Kopie verslag van de expert (in het geval van een totaal verlies)
  • Kopie proces-verbaal (in het geval van een diefstal)

Zodra wij deze documenten hebben ontvangen, stellen wij een afrekening op en nemen wij contact op met uw verzekeringsmaatschappij voor de verdere afhandeling van de schadeclaim.


Ik wil de aankoopoptie op mijn leasingcontract uitoefenen. Wat moet ik doen?

Als u de koopoptie zelf wilt uitoefenen, hoeft u niets te doen. Wij sturen u automatisch een verkoopfactuur voor de contractueel bepaalde restwaarde. Deze factuur is betaalbaar 1 maand na uw laatste leasingfactuur.

Indien wij de restwaarde aan een derde moeten factureren (bijv. particulier, ander bedrijf, garage, etc.), bent u verplicht ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen via beheer@vanbredacarfinance.com. Wij zullen u dan een verbrekingsbrief overhandigen die u moet ondertekenen en invullen met de kilometerstand en de gegevens van de koper. Zodra wij deze brief en de betaling van de koper hebben ontvangen, kunnen wij een verkoopfactuur opstellen.


Ik wil mijn leasingcontract overzetten naar een ander bedrijf of naar mijn vennootschap. Is dit mogelijk?

Dit is mogelijk, mits het kredietcomité hiermee instemt. Om dit verzoek te kunnen onderzoeken, kan u best een mail sturen naar beheer@vanbredacarfinance.com. Wij bezorgen u dan een infofiche die u moet invullen zodat wij uw dossier kunnen analyseren .

Met de goedkeuring van ons kredietcomité zullen wij u de nodige documenten ter ondertekening bezorgen. De dossierkosten voor deze operatie bedragen 250,00 EUR + BTW en worden aan de nieuwe partij aangerekend.